Hittan és judaisztika oktatás állami iskolákban

Kóser 1% – A minőségi oktatásért

2013 óta hittanoktatást biztosítunk a kötelező, iskolai hittanóra részeként, ezzel lehetővé téve az állami oktatásba járó zsidó gyermekek és a zsidóság iránt érdeklődő diákok judaisztika oktatását. Foglalkozásaink a zsidóság olyan általános témaköreiben nyújtanak tágabb ismereteket, mint a tórai-bibliai történetek, zsidó ünnepek, hagyományok, imák, áldások, dalok. Célunk, hogy a gyermekek minél több pozitív tapasztalattal és élménnyel gazdagodjanak a zsidó kultúra, vallás és hagyományok terén: megtapasztalják a pozitív zsidó identitást és a közösséghez tartozás élményét.